Preview Mode Links will not work in preview mode

Medicína


Mar 25, 2024

Společně s profesorem Ondřejem Viklickým, přednostou Transplantcentra a Kliniky nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jsme prozkoumali nejnovější trendy v oblasti transplantací ledvin a celé nefrologie. Diskutovali jsme o důležitosti zapojení samotných pacientů do rozhodování o způsobu léčby a významu očkování v prevenci komplikací u rizikových pacientů. Profesor Viklický přiblížil klíčové faktory ovlivňující pokles počtu provedených transplantací od žijících dárců a zdůraznil rostoucí význam domácí dialýzy pro řadu pacientů. Závěrem jsme zkoumali perspektivy využívání umělé inteligence pro monitorování pacientů.
 
Poslechněte si rozhovor s profesorem Ondřejem Viklickým, šéfem největšího transplantačního centra v Česku.